Wednesday, November 25, 2009

आशीर्वाद :

गांवात एक वेळ देऊळ नसल तरी चालल;

मात्र ज्ञानाचा उगम आणि विकासाचं साधन असणारं

वाचनालय आसंण आवश्यक आहे ।


वि .वा .शिरवाडकर

No comments:

Post a Comment